_MG_9522

Inför säsongen 2014 sänker vi Expressens maximivikt till 385 kg. Beslutet är fattat gemensamt med våra norska och danska vänner och gäller både för tre-, fyra- och femmannabesättningar. Styrelsen har inte för avsikt att ändra denna viktgräns ytterligare inom de närmaste åren.

Vi hoppas att den nya gemensamma vikten ska öka konkurrenskraften för besättningar som i hög grad består av ungdomar eller kvinnor, då de nu kan mönstra på ytterligare en besättningsmedlem av lättare modell. Kanske ett yngre syskon eller tonårsbarn. Något som vi hoppas ska leda till föryngring och på sikt nytillväxt i klassen.

I seglarsverige har höjts en del röster kring att maxvikten är för hög, med motiveringen att den är lägre i andra klasser. Vi anser att det är missvisande att jämföra sig med nyare klasser där viktbegränsning funnits med i klassreglerna från start, vilket format besättningarna under årens lopp. Det är en stor skillnad på att börja från noll och sätta ihop en helt ny besättning i en ny klass där snittvikten i slutändan ska hamna kring 80 kg och en helt annan sak att ändra på en 34 år gammal klassregel där seglarna bevisligen är lite trinda.

För trinda är vi:) Våra kontrollvägningar i Sverige, Norge och Danmark de senaste åren, har visat att en fyrmannabesättning i snitt väger 341,4 kg. En genomsnittlig expresseglare väger alltså drygt 85 kg. Att vi har en rätt hög snittvikt är något vi varken vill eller kan ändra på i en handvändning. Vi har den flotta vi har och vi vill gärna uppmuntra till jämnare segling, men inte genom att helt omöjliggöra fortsatt kappsegling för de tyngsta befintliga teamen.

Vårt primära mål är att upprätthålla en stor aktiv kölbåtsklass med stora fält. En vikt lägre än 385 kg skulle riskera att våra etablerade och storväxta team skulle sluta segla vår fina båt. Något vi ej tror skulle vägas upp av antalet nyrekryteringar som lockas av de nya förutsättningarna.

Vi i styrelsen har arbetat med denna fråga i snart tre år. Vi tackar våra medlemmar och utomstående för alla kreativa inlägg och åsikter som sakta tagit denna beslutsprocess framåt.

Expresstyrelsen via Ronny Gustavsson

Uppdatering klassregel 2014
Märkt på:

Lämna ett svar