Express SM

Regel 49.2 – Hur får man egentligen burka ombord?

En av alla de regler som man ska följa på kappseglingsbanan, och som ibland ger upphov till en del irritation hos motståndarbåtarna om den inte följs, är regel 49.2 i Kappseglingsreglerna. Det vill säga regeln som handlar om besättningens placering i relation till mantåget, enkelt förklarat “Hur man bukar på kanten”. Men vad är det som gäller egentligen? Ibland ser man på TV och på bilder hur besättningen hänger som räkor över mantåget (Melges 24 är ett bra exempel på detta, där deras klassregel tillåter det). Får man egentligen göra så i Expressklassen?

Vi börjar med att läsa i Kappseglingsreglerna hur regeln lyder:

49.2. Om mantåg krävs i klassreglerna eller någon annan regel får de tävlande inte placera någon del av bålen utanför mantågen utom kortvarigt för att utföra en nödvändig uppgift. På båtar utrustade med övre och nedre mantåg får en tävlande, som sitter på däcket vänd utåt med midjan innanför nedre mantåget, ha övre delen av kroppen utanför övre mantåget. Om inte klassreglerna eller någon annan regel anger maximalt slack, ska mantågen vara spända. Om klassreglerna inte anger mantågets material eller minimidiameter ska de överensstämma med motsvarande regler i World Sailing Offshore Special Regulations.

I Expressens fall finns det endast ett mantåg, och hur spänt detta ska vara regleras i klassregeln C.5.4b:

Mantågen skall vara så sträckta, att vid hängande av en vikt om 75 kg mitt emellan stöttorna, skall mantåget ej vara närmare däck än 150 mm.

I Expressens klassregel, till skillnad från exempelvis Melges 24, finns det ingenting som tillåter att man får burka på annat sätt än vad Kappseglingsreglerna 49.2 beskriver.

Vad innebär då detta? Här är det första meningen i kappseglingsregel 49.2 som fastställer positionen ombord, dvs ingen del av bålen får vara utanför mantåget, förutom kortvarigt för att genomföra en nödvändig uppgift. För att förtydliga detta har World Sailing har tagit fram ett tolkningsfall för att ytterligare visa vad som är tillåtet och inte. Det är tolkningsfall 36 i Case Book 2017-2020 och innehåller följande illustration:

 

I denna illustration är nummer 1, 2 och 3 tillåtna, och nr 4, 5 och 6 ej tillåtna.

För att få en bättre förståelse för vad detta innebär i realiteten har Expressförbundet fått en pratstund med en av Sveriges mest erfarna seglingsdomare, nämligen Claes Lundin, som bland annat dömer i Allsvenskan Segling, Match Cup i Marstrand och är landslagets regelexpert.

– Generellt kommer domare bara straffa en båt när det är ett uppenbart regelbrott. Vid protestförhandlingar blir det lite knepigare och där krävs det rätt övertygande bevis. Man behöver egentligen se båtens och besättningens rörelse för att vara övertygad om det är regelbrott eller inte, berättar Claes, och fortsätter:

– Som ni märker på mina kommentarer under bilderna nedan, så friar man mycket hellre än man fäller. De båtar jag (och domare i allmänhet) straffar är avsevärt över det tillåtna.

Nedan har Claes tagit en titt på några olika bilder och ni ser hans kommentarer under bilderna:

– Gasten i 746 skulle jag straffa. Den norska båten är knepig, men sitter de så hela tiden så blir det nog till slut straff. Här lutar sig personerna utåt och är egentligen ganska långt ifrån bild 4 i tolkningsfallet. Sitter således personen på det sättet längre tid än bara helt kortvarigt, så blir det definitivt straff.

– Den skulle jag inte straffa.

– Den skulle jag inte straffa.

– Svårbedömd, men just därför troligen inget straff.

– Den skulle jag inte straffa.

– Definitivt inte tillåten, där blir det straff.

– Det är tillåtet. Bra exempel på vad man får göra.

– Detta är tillåtet. Ben och armar är inte en del av bålen, och här har alla bålen innanför mantåget.

Och för att visa ett väldigt tydligt exempel på en burkning som inte är tillåten hämtar vi istället en bild från en helt annan klass.

– Detta är inte tillåtet. Bålen befinner sig definitivt över mantåget.

– På alla bilder där jag säger att det är ok, lutar sig personerna bakåt/inåt även om rumpan befinner sig rätt långt ut. Observera dock att man ska sitta på däck, inte sitta på bordläggningen, förtydligar Claes.

Expressförbundet vill med denna artikel visa att regel 49.2 är en viktig regel som vi ska efterfölja för att få så rättvisa seglingar som möjligt. Detta är något att tänka på hela tiden när vi seglar på kappseglingsbanorna, och ett bra tillfälle att tänka på detta lite extra är det kommande SM:et i Nynäshamn.

One Response to Regel 49.2 – Hur får man egentligen burka ombord?

  1. Jeppe Bergvall juli 17, 2018 at 7:05 f m #

    Bra artikel!
    Fick svar på min fundering över den vertikala linje i skisserna att den inte följer lutningen av båten, utan är vertikal i alla lutningar.

Lämna ett svar

Webmaster: Daniel Stenholm