Regel 49.2 – Hur får man egentligen burka ombord?

En av alla de regler som man ska följa på kappseglingsbanan, och som ibland ger upphov till en del irritation hos motståndarbåtarna om den inte följs, är regel 49.2 i Kappseglingsreglerna. Det vill säga regeln som handlar om besättningens placering