Jag vill bli medlem i Sveriges Expresseglare och accepterar att mitt medlemskap gäller enligt de vid var tid gällande medlemsvillkor. Jag samtycker härmed att till att Sveriges Expresseglare behandlar personuppgifter om mig och min båt inom ramen för medlemsskapet i Sveriges Expresseglare i syfte att administrera medlemskapet, samordna medlemserbjudanden och aktiviteter med Sveriges Expresseglares tävlingsarrangörer och samarbetspartners.
Jag samtycker också till att Sveriges Expresseglare får överföra personuppgifter och båtuppgifter till Sveriges Expresseglares officiella Webbsida. Sveriges Expresseglare är anslutet klassförbund till Sveriges Seglarförbund.

Lämna ett svar