Expressens konstruktör Peter Norlin berättar om sin konstruktion

Albin Express ritades 1978 av Peter Norlin, en av sveriges mest kända yachtkonstruktörer. De flesta expresserna tillverkades av Albin Marin under de hektiska åren 1979 till 1982. Mer än 1100 expresser har sålts. De flesta seglar idag i svenska vatten, men många finns också i Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

Expressen var ett svar på den mer internationellt kända J/24:an, med vilken den har många gemensamma drag. Expressen är något längre och smalare, och har en tyngre köl, vilket resulterar i en något högre stabilitet.

LÖA : 7.77 m P 9.50 m
Bredd : 2.49 m E 3.35 m
Djup : 1.45 m T 8.90 m
Ballast : 800 kg LP 3.25 m
Deplacement : 1800 kg J 3.05 m
Segel
Stor & fock (110%) : 32.5 m2
Spinnaker : 45 m2
( Genua ej tillåten )
Handikapp
IMS GP : 725 (typisk)
SRS : 1.114 (år 2013)

Sedan många år samlar expressen de största startfälten för entyps kölbåtar i Sverige. Klassen har också vuxit starkt i Norge de senaste åren. Det finns regionala expressflottor på många platser i Skandinavien. Trots att båten inte är ny fortsätter Expressklassen att attrahera många toppseglare. Det årliga internationella SM:et samlar många seglare med internationellt rykte.

Express inredning

Expressen börjar nu få några år på nacken. Trots det framstår den fortfarande som ett av de bästa båtvalen för den som till en rimlig kostnad vill kunna kombinera kappsegling i entypsklass med cruisingsegling. Det framstår som högst osannolikt att vi inom överskådlig framtid kommer att se en jämförbar nykonstruerad båt som säljes i antal som alls kan mäta sig med Expressen. Det finns idag ett relativt stort utbud av begagnade expresser i Sverige. Nytillverkning har diskuterats flera gånger, men ännu inte kunnats få att gå ihop ekonomiskt. ELAN-fabriken i Ex-jugoslavien äger en uppsättning expressformar, och driver viss tillverkning. Dessa båtar mäter dock (ännu) inte in som entypsexpresser.