Artiklar publicerades 2008 på webben men här kommer en sammanfattning:

Vald mall är PLX-4 utvecklad av Pelle Lindell och har använts vid framtagandet av det kölskal Stefan Falkenberg använder för ingjutning av köl. PDF filen kan laddas ned och skrivas ut hos t.ex. arkitektkopia, en utskrift brukar kosta några hundra kronor.

Efter tidigare framgångsrika kappseglingsår med 756:an och därefter några år med mindre aktivitet är det dags för en ”Pimp my ride”.
Denna artikel skrevs vintern 2007-2008 och båten deltog senare på SM 2008 i Bortshusen med 1:a som resultat.

Jag kommer i en serie av artiklar beskriva vad som ska göras och hur vi utför optimeringen. Målet med renoveringen är att skapa bra prestanda för kappsegling. I de första artiklarna fokuserar vi på köloptimering. Invändigt kommer inredningen lämnas orörd däremot kommer förstärkning av skrov från insidan av kojfronterna och en ytterligare bottenstock plastas fast. Det första arbetet med 756:an är avmontering köl, det är inte något speciellt stort jobb men med hjälpmedel underlättas arbetet, vi har tillgång till en lastbil/bussverkstad men det är inget krav.
Tidsåtgången för allt som beskrivs i denna första artikel var 2,5 timmar inkl. städning.
 
 

Steg 1 – Borttagning köl

SWE756_01_IMG_1287 Objektet: SWE 756, löven blåste bort i transporten…
SWE756_02_IMG_1289 Bra verktyg är viktigt om arbetet ska utföras snabbt med minimal insats. Till vår hjälp har vi en tryckluftsdriven rondellslipmaskin och en kapmaskin med slipskiva.
SWE756_03_IMG_1288 Först slipas skarven fram, 756:an har haft en plastad skarv och för att hitta gränsen mellan järn och plast slipade vi först med rondelslipen.
Dammskydd och skyddsglasögon rekomenderas.
Fjolligt tyckte Jonny…
SWE756_04_IMG_1290

Efter rondelslipen kunde vi se skarven bakom den tunna glasfiberemsan. Nu togs kapmaskinen fram med slipskiva, med denna maskin avverkas glasfibern snabbt.

Vi slipar från järnkölen och uppåt, avslutar slipningen precis i skarven mellan järn och plast, vi vill inte slipa ned plasten i onödan(kölsulan).
SWE756_05_IMG_1291 För att lossa kölen så har vi nu skruvat av kölmuttrarna, Vi behöll den bakre och de två främre muttrarna på bultarna men uppskruvade så att kölen kan ramla ned några centimetrar men inte lossna från skrovet. Glöm inte den främre singel-bulten under den lilla plast koppen i durken.
SWE756_06_IMG_1292

Därefter lyfter vi båten med en travers med band runt skrovet såpass att båten hänger ett par cm i luften.

Trots att kölbultarna inte håller ihop köl och skrov lossar inte kölen, kölen sitter fortfarande limmad i költätningsmassan.

Nu börjar vi med handslägga slå in moraknivarna och skära bort kvarvarande spackel och költätningsmassa, vi börjar bakifrån eftersom det är mindre lim som håller fast kölen och därmed lättare att skapa en glipa. Knivarna slås in i skarven och vi försöker vi skapa en glipa, när en glipa skapats slår vi in ett bräckjärn/kil från var sida. Limet skär vi av där vi kommer åt.

Allt eftersom glipan vidgas jobbar vi frammåt med bräckjärnen. Glöm inte att lossa alla bultar, även den främre…
SWE756_07_IMG_1293

När kölen lossnat helt från tätmassan finns en springa på några cm mellan kölsula och köl, spänn fast kölen med spännband åt var håll för att stabilisera i sidled, välj att fästa banden runt de två bakre dubbelbultarna. Kölen är framtung, spänn banden något bakåt i kärran eller ev. lastpall.

Klättra upp i båten och lossa de sista muttrarna.
Nu kan skrovet lyftas av från kölen med traversen.
SWE756_08_IMG_1295

Vi lät skrovet hänga i traversen och körde ut trailern med kölen fastspänd. I vårt fall har vi även tillgång till en truck med vilken kölen lyftes av via centrumlyftfästet och en lyftstropp.

Sådär, kölen på pallen för vidare bearbetning.
Nu kommer köljobbet gå mycket lättare, vi kommer jobba med en sida av kölen i taget, mer om detta senare.
SWE756_09_IMG_1296

Trailerns stöttor skruvades av och skrovet sänktes ned på tvärbalkar med utskurna skrovstöd.

SWE756_10_IMG_1298

Bakre stödet med gummimatta,
4st träbalkar 2″4″ fastskruvade på en järnbalk och utsågad efter skrovformen.

SWE756_11_IMG_1297

Melges ? nä, en 800kg lättad Express.

Nästa steg:
Köl:
Slipa bort kölens spackel.
Malla in kölen.
Slipa ev. järn.
Börja spackla.
Skrov:
Slipa bort topcoat och plasta förstärkning under kojerna.
Plasta en bottenstock.

 Steg 2 – Bottenstockar

Dags att börja med insidan.

Invändigt kommer inredningen lämnas orörd, möjligen slipas och lackas delar av inredningen, däremot förstärks skrov från insidan av kojfronterna och ytterligare bottenstockar plastas fast. Det viktigaste med plastning är underarbetet, all topcoat måste bort för bra vidhäftning. Jobbet är dammigt och kräver munskydd.
SWE756_12_IMG_838 Sliputsug är bra vid slipning, använd alltid munskydd. En grovdammsugare kan vara ett alternativ.
SWE756_13_IMG_842 Slipning klar.
2 stycken bottenstockar fanns sedan tidigare.
Enligt klassregeln finns inga begränsningar i antalet men vi tror
3-4 stycken är bättre än 2.
SWE756_14_IMG_846 Mallar till Jonnys stringtrosor?
Näpp, nya bottenstockar sågas ut.

OBS ej Jonny på bild.
SWE756_15_IMG_848 Adde (fördäckare på 110 pannor och 3:a på NM 2006) monterar bottenstockar.
SWE756_16_IMG_849 Inpassat, nu är det bara att plasta fast.
SWE756_17_IMG_1771 Plastat och klart
SWE756_18_IMG_843 Under kojfronterna ska skrovet / kojfronterna förstärkas. 20cm ut från insidan kojfronterna slipas all topcoat bort.
SWE756_19_IMG_1772 Stuvfacket topcoatat efter plastning. 

Nästa steg:
Köl:
Malla in kölen.
Slipa ev. järn.
Börja spackla.
Skrov:
Polera

Steg 3 – Kölslipning

Dags att börja med kölen.
Kölen lämnades in för blästring, det går att själv slipa bort gammalt spackel men det är dammigt och ett moment som kan lämnas bort.

Total tid för denna del var 8 timmar inkl. lunch varav järnslipning av ena sidan tog 5 timmar.
SWE756_20_IMG_1773 Vi har utgått från PLX-4 som finns att ladda hem här >>
Denna ritning lämnas till t.ex. arkitektkopia som för en hundring skriver ut i storformat. Vi kommer använda topp och bottenform. Övriga kölformar hoppar vi över för att tjäna tid.
Med sax klipps bottenritningen ut och sprutlimmas på en plywoodskiva på 10-25mm tjocklek, vi använde formplywood men det är inget krav.

Såga ut med sticksåg innanför ritningslinjen bottenprofilen, gör detsamma med toppprofilen. Det tog oss ungefär en timma att fixa båda profilerna.
SWE756_21_IMG_1774 På bilden är formen kluven men innan det görs, passa in både övre och under profilen mot kölen, slipa bort ev. järn och centrera. Markera på både köl och form ett läge du önskar trycka dit formen på vid profilgjutningen.

Vi slipade ca 45 min till en timme på ena sidan (övre och nedre profil) innan vi kunde plasta.
Vi kommer plasta kölen med polyesterspackel.
Profilerna plastar vi med blå plasticpadding stålspackel.
Lägg upp en remsa spackel, ta packtejp och vänd klistret uppåt.
Tryck till kölprofilen över tejpen.
Stabilisera formen under härdningen (20minuter).
SWE756_22_IMG_1776 Båda profilerna härdnar, vi fick plasta profilerna två gånger eftersom vi tryckte till för hårt vid första gjutningen.

Försök att ta bort formen innan härdningen är helt klar, skär bort överflödig plast.
SWE756_23_IMG_1778 Med riktplanka (den röda aluprofilen) mäter vi hur mycket järn som ska slipas bort mellan de olika generatrispunkterna. Man lägger plankan på de gjutna profilerna och när formen är rätt ska inget järn ligga an mot plankan. Plankan ska kunna dras mellan generatriserna utan att nudda järnet(kölen). Det gör det inte utan slipning.
SWE756_24_IMG_1777 Inga bilder på slipningen som tog 5 timmar.

Munskydd och skärm med hörselkåpor samt slipmaskin modell grov användes.
Vi förbrukade ca 10-15stycken 180mm slipskivor på två proffsmaskiner som vi körde samtidigt under 5 timmar (motsvarar 10 timmar för en person men ingen orkar köra i ett sträck). Inte kul jobb men det gick snabbt.
Om 125mm skickor används tar det 2-3 gånger längre tid.
OBS ALLT ROSTAR ! Inomhus dammar det enormt, utomhus blir marken brun, bara att välja vad som är enklast att göra rent.
Även skor och kläder rostar, kolla så att inga bilar eller annat dyrbart står inom 50 meters radie.
Nästa steg:
Köl:
Börja spackla generatriser.
Bredspackla kölen.
Slipa med långslip 1,2meter lång
Skrov:
Polera

 Steg 4 – Kölprofilering

 SWE756_25_20080416(001)_1 Kölens järn är färdigslipad och övre och under mallen är plastade och tilljämnade enligt mall. En rak profil, i detta fall en rak stålbalk men det går lika bra med ett vattenpass från biltema på 120cm eller liknande. Med balken ritas generatriserna upp på kölen. Rita 9-11 stycken raka linjer med spritpenna. PLX4-mallen har inga generatriser inritade men med balken kan ni finna dem. när kölen vänds ska generatriserna ritas in exakt som tidigare kölsida.
 SWE756_26_20080416(002)_1 Generatriserna hittas.
 SWE756_27_20080416_1 Generatriserna är inritade, på dessa generatrislinjer läggs spackel. Klicka ut spacklet utefter linjen och lägg tunn plastfilm typ glapack ovanpå, tryck sedan ut spacklet med stålbalken och låt det härda. Efter ca 20 minuter kan balk och glapack tas bort och en rak plastad generatris är på plats.
 SWE756_28_20080423_1 Till denna köl har vi använt vanligt polyesterspackel. Till övre och undre mallen samt generatriserna läggs armerat stålspackel (blått spackel), svårslipat och hårt vilket är bra när form skall slipas fram med det mjukare spacklet vi använder senare. Stålspackelet är dessutom starkt blåfärgat vilket konstraterar bra mot det mjukare spackel vi bredspacklar med.
Nu har vi lagt ett mjukare spackel (typ plasticpadding PP100) på kölen, de generatriser vi lagt på med stålspackel syns tydligt och dessa linjer får vi inte slipa på. Börja att lägga spacklet mellan generatriserna och bredspackla ut dessa. Bygg sedan på med mer spackel som till slut täcker generatriserna något. När detta är gjort över hela kölen är det dags att plocka fram långslipen. En långslip kan köpas på Biltema eller tillverkas själv. T.ex. av en bit isolerskiva i hård skumplast på ca 1 meter och 1 dm bredd och 1 dm höjd. Köp slippapper på rulle och fäst pappret på långslipen med mattejp, finns på Biltema.
Använd ganska grovt papper till en början (60-80 korn) och mot slutet används finare papper (180-220). När slipningen är klar ska kölen epoxibehandlas. Vi använde Hempel light primer ”Off White” som har nästan samma färg som skrovet. Lägg fler lager än du orkar och vattenslipa sedan ytan till spegelblank finish.
Nu är det dags att montera kölen!