Express SM

Bli medlem

Det finns idag 3 former av årligt medlemskap

 1. Personligt medlemskap kostar endast 150 kronor om året,
 2. Om du tänkt kappsegla med din båt 400:- per år. för klassbevis samt inklusive ett personligt medlemsskap.
 3. SM-klassbevis för endast 700 kronor som täcker klassbevis samt 4-5 medlemskap för besättningen på innevarande års SM.
Efter anmälan får du:

 • Tillhörighet i en av Sveriges Expresseglares regioner.
 • Möjlighet att delta på regionala entypsregattor samt SM och NoM, har du egen båt ska även årligt klassbevis vara betald.
 • Möjlighet att deltaga i de olika regionernas lokala arrangemang under både sommar och vinter.
 • Tillgång till ett rikstäckande nätverk av Expresseglare med all den kunskap som vi alla tillsammans besitter
 • samt Nyhetsbrev via mail.
Vi skickar ej längre hem ett inbetalningskort.

För att bli medlem:  insättning av medlemsavgift och ev. klassbevis på postgiro: 48123-4.

Skicka därefter e-post till info@expresseglare.se med:

 1. Segelnummer
 2. Skeppare
 3. Fullständigt namn på besättningsmedlemmar för SM (om aktuellt)

Läs medlemsvillkoren

Webmaster: Daniel Stenholm