Min egen båt står på en vagga byggd efter den här ritningen. I övrigt tar varken jag eller Expresseglarna något ansvar för hållbarheten hos den här konstruktionen. Alla mått i meter.

Principskiss

princip

Vagga, vy från fören/aktern

for

Vy från sidan

sida

Vy från ovan

ovan

Teckenförklaring

key

Beskrivning

Vaggan är konstruerad för att vara ordentligt stabil med en bred bas. Samtidigt ger den mycket god åtkomlighet for slipning/målning av undervattenskroppen och för arbete med kölen. Den använder fyra stycken båtstöttor från Press&Son som ger en justerbar anliggningsyta mot skrovet. Min vagga är tillverkad i planhyvlat virke med dimension 120 * 45. Detta ger ett ”stabilt” intryck. Jag har lagt några avsågade 45 mm plankbitar ovanpå den längsgående plankan för kölen att stå på. Detta för att kunna komma åt även undersidan. För att förbättra åtkomligheten ytterligare kan man ha något större distansklossar. Då vill man nog också förlänga stöttornas höjd några cm som kompensation, framförallt i aktern. Under den längsgående plankan kölen står på lägges också ett par 45 mm plankbitar, en framför och en bakom den tvärgående mittplankan. Dessa, tillsammans med mittplankan, fördelar vikten från kölen till den omgivande marken. För att skydda träet är hela vaggan målad med Cuprinol rötskyddsfärg. Vidare är vissa fogar (se skiss) sammansatta med bultar så att vaggan kan tas isär för kompakt förvaring då den inte används.