Av Peter Krull Andersson
Express-sm_2013_Express_R7_Start_1_002
SM 2013 Nynäshamn

2 timmar innan start

Dagen innan ett större race se till att få tag i en fart/kantkompis. Gå ut till banområdet två timmar innan start på racedagen. Kör 5minuter styrbord medan kompisen kör 5 minuter babord, båda båtarna slår samtidigt och fortsätter tills man möts. Diskutera med varandra om vad som hände under vägen och vad ni tror att det beror på att den ena båten var före den andra. Ha inte för många sådana här kantkompisar då det alltid är moraliskt svårt att slå på dessa kompisar under ett race.

30 minuter till start

JH_Varfyren_2005

Samla in alla strategiska delar som ni samlat på er i besättningen för att välja kant. Försök att göra den strategiska delen så lätt som möjligt. Ett bra sätt är att rita ett streck i mitten på ett papper och skriva vänster på vänster sidan samt höger på högersidan. Här för man upp alla fördelar man kan hitta på respektive sida. Om vänster skulle ”vinna” med 3-1 är din strategi vänster.

Det som kan ingå i att välja strategi är vind, ström, våghöjd, land, stora mörka moln samt tidigare erfarenheter. Det är alltid samma faktorer som finns med som underlag för detta.

10 minuter till start

JH_Varfyren_2005 (2)Nu fortsätter arbetet att besluta om var på linjen man skall starta. Vi pratade om 3st varianter för att se om linjen är rak eller inte.

 

1. Kompassen, ställ båten i vindögat och ta din kompasskurs segla sedan parallellt med linjen och läs av den kursen som linjen ligger på. Dra av 90 grader från din kurs du fick när du var i vindögat.
2. Ställ båten i vindögat och sikta ner mot läbojen, gör en visuell koll av linjen. Om bojen ligger närmare kryssmärket gentemot din 90 graders linje från den egna båten är det läfördel och man brukar använda måttet båtlängder för detta. Tvärt om ifall lämärket ligger längre från kryssmärket alltså nedanför din 90 graders linje från din egna båt är det lovartsfördel.
3. Skota in storseglet så att det precis fyller för styrbords halsar när du seglar på linjen ner mot läbojen. Slå sedan till babords halsar om det då fladdrar i storen betyder det att det är lovartsfördel.

StartbåtDetta är tre olika sätt att bestämma var du vill starta. Något av dessa skall alltid göras innan start. Om man gör en koll 10 minuter innan start så kan det ändras när det är 5 minuter kvar så gör denna koll flera gånger innan du startar. Ibland kan det hända att man gör detta så sent som när det är 2 minuter kvar tills start.

Sista 2 minuterna

Nu har vi bestämt var på linjen vi vill starta. Här skall man nu se till att börja leta efter en lämplig lucka att starta i. Det kan finnas mycket att hämta i att starta vid lämärket eller lovartsmärket. Men det är också riskabelt, inte många kommer loss därifrån. Om det är en större regatta med många seglingar så är det oftast bättre att starta 25%  ifrån dessa märken. Det viktiga i segling är ofta att kunna bestämma själv när man skall ta sitt första slag. Det vi letar efter är en lucka i lä om lovartsklungan eller i lovart om läklungan.

Slide6_3

Ta din startlucka

Ett bra sätt att starta är att komma seglande för styrbord 4-6 båtlängder under linjen. Leta efter en större lucka att starta i. Segla förbi den båt som du skall ha som lovartsbåt och ner mot nästa båt (din lä båt). Din läbåt kommer oftast att försöka försvara sin plats på linjen genom att falla av och ”täppa till” sin lucka som han har byggt upp. Det är nu som du slår tillbaks upp mot din lovartsbåt. Placera din båt så nära lovartsbåten att du precis kan falla av utan att din akter slår i lovartsbåten när du vill göra en kraftig fallning. Genom att släppa storskotet helt kan man falla och nästan vrida båten runt sin egen köl, det som händer är att du låter din egen akter svepa längs hela din lovartsbåts sida. Detta gör att du bestämmer helt när du vill välja att starta, lovartsbåten får snällt vänta på sin tur att starta och du själv kan fokusera på att göra din egen start så bra som möjligt. Detta sätt att starta ger dig alltid en bra lucka ner mot läbåten och det är viktigt för att kunna starta med full fart när skottet går.

Lycka till med starterna i fortsättningen.

Peter_Krull

Peter Krull Andersson