Max Koszela har för styrelsens räkning tagit fram justeringar i klassregeln som beslutat enhälligt av styrelsen, samt godkänts av Svenska Seglarförbundet. En uppdatering av reglerna har länge behövts, och styrelsen har haft som ambition att ändra så lite som möjligt, men samtidigt ta bort problem som reglerna har haft. Principen har varit att vi med denna ändring inte ska utesluta någon båt, utan om möjligt förenkla samtidigt som vi åtgärdar ett antal problem. Resultatet är att vi nu har en regel på engelska, som gör att vi kan segla efter samma regel som våra vänner i Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Klassregeln följer World Sailings mall och är godkänd av Svenska Seglarförbundet.

Efter mycket diskussion har inga mått, dimensioner eller vikter ändrats. Däremot har vi korrigerat ett antal problem vi tidigare haft med vår regel:

  • Det är nu tydligt hur man mäter besättningsvikt: det sker en gång per tävling, senast innan första start och med underkläder på både över- och underkroppen
  • Det är tillåtet att justera roder som inte mäter in, så att de uppfyller dimensionskraven. Detta hade väldigt många båtar ändå gjort, så nu seglar alla äntligen lagligt.
  • De 30kg i extra korrigeringsvikt som tidigare dynorna användes för är kvar (för de båtar som behöver detta för att väga in på minimivikt), men det är valfritt vad man använder som kompensationsvikt. Men ingen tvingas segla med dynor eller motor om de inte behöver det för att uppfylla båtvikten.
  • Materialet man får bygga master av tillåter moderna legeringar – detta gör att alla master byggda av Benn’s de senaste åren är lagliga och öppnar upp för fler att bygga master också.
  • Inga mått eller dimensioner har förändrats. Vi har däremot infört toleranser där det inte fanns några tidigare, så att det faktiskt är möjligt för en båt att mäta in.
  • Regeln tillåter att man mäter in sin egen båt för båtar byggda innan 2019. Tidigare hade vi en regel som krävde en officiell mätman, något ingen följde. * Vi har inkluderat alla relevanta ritningar och ett nytt mätformulär i klassregeldokumentet, som gör det enklare att mäta in sin båt och förstå klassregeln.
  • Styrelsen har bestämt sig för att använda oss av Svensk Seglings webb-baserade system för mätbrevshantering. Det blir lätt för alla att se om en båt man tävlar mot mäter in och om den har ett mätbrev. Detta system används redan av ett antal andra klasser, som CB66 och H-båt. Man mäter sin båt en gång per ägare, och behöver inte mäta om den förrän efter ett ägarbyte.

Vad betyder detta för dig som Express-seglare och båtägare? 1. Var inte orolig – inga mått eller dimensioner har ändrats.. Mätte din b/åt in under de tidigare klassreglerna från 2014, kommer den göra det nu också. Inga mått har förändrats. 2. Passa på att mäta in båt innan sommarens regattor, använd formuläret i sista kapitlet av klassregeln. Det är några fler mätpunkter att mäta än det har varit tidigare. Kontakta styrelsen vid frågor info@expresseglare.se

  1. Var inte orolig – inga mått eller dimensioner har ändrats.. Mätte din b/åt in under de tidigare klassreglerna från 2014, kommer den göra det nu också. Inga mått har förändrats.
  2. Passa på att mäta in båt innan sommarens regattor, använd formuläret i sista kapitlet av klassregeln. Det är några fler mätpunkter att mäta än det har varit tidigare. Kontakta styrelsen vid frågor.
  3. Skicka in detta formulär via matbrev.svensksegling.se (använd entypsbåt), så får du efter att ha betalat in en avgift ett certifikat om att din båt är inmätt och får tävlas med av den ägare som fått ut mätbrevet. Detta är speciellt viktigt om du vill segla SM.

Nya regeln finns publicerad hos Svensk Segling här:

Mätbrev ansöker man om här:

Läs nya klassregeln som helhet här

Ny klassregel för Express

Lämna ett svar