Express SM

Archive | Styrelsen informerar

Ny klassregel för Express

Max Koszela har för styrelsens räkning tagit fram justeringar i klassregeln som beslutat enhälligt av styrelsen, samt godkänts av Svenska Seglarförbundet. En uppdatering av reglerna har länge behövts, och styrelsen har haft som ambition att ändra så lite som möjligt, men samtidigt ta bort problem som reglerna har haft. Principen har varit att vi med […]

Continue Reading

Olle Heimersson ny ordförande

Under årsmötet som hölls i Båstad under Nordiska Mästerskapet valdes Olle Heimersson som ny ordförande i Sveriges Expresseglare. Olle har varit Expresseglare sedan lång tid och seglar på SWE 573 Seaflex. Varmt välkommen till styrelsen! För att även de som inte redan vet vem han är ska lära känna honom lite bättre fick vi en […]

Continue Reading

KALLELSE ÅRSSTÄMMA – BÅSTAD 4 AUGUSTI

Styrelsen kallar till ordinarie årsstämma den 4 augusti i samband med Nordiska Mästerskapen i Express i Båstad. Vi träffas i hamnområdet kl 17:00. Förslag till dagordning. Årsmötets öppnande Upprop och upprättande av röstlängd Val av justeringsman att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll Fråga angående mötets behöriga utlysande Val av mötesordförande och mötessekreterare Styrelsens verksamhets- och […]

Continue Reading

Medlemsavgift för 2015

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2015. Betala in denna till PG 48123-4. Om ni ska segla SM får ni medlemsskap för hela besättningen (vilket krävs vid SM) och klassbevis för 700 kr. Annars betalar ni 400 kr om ni ska kappsegla annat än SM för klassbevis och personligt medlemsskap. För 150 […]

Continue Reading

Uppdatering klassregel 2014

Inför säsongen 2014 sänker vi Expressens maximivikt till 385 kg. Beslutet är fattat gemensamt med våra norska och danska vänner och gäller både för tre-, fyra- och femmannabesättningar. Styrelsen har inte för avsikt att ändra denna viktgräns ytterligare inom de närmaste åren. Vi hoppas att den nya gemensamma vikten ska öka konkurrenskraften för besättningar som […]

Continue Reading

Webmaster: Daniel Stenholm